V Rising Console kommandon och fusk

PC

V Rising kommer med en möjlighet att vara värd för dedikerade servrar förutom att vara värd för ditt eget privata spel. Även om inställningen av en dedikerad server är en separat process, kommer vi att fokusera på V Rising Console-kommandon och fusk här.

Hur man aktiverar konsolkommandon i V Rising

Att använda konsolkommandon är inte så mycket av en komplex process för V Rising Dedicated-servrar. Du behöver bara följa några enkla steg:

Det första du behöver göra är att se till att du har konsolen aktiverad från din inställningsmeny i V Rising.

Efter det när du är i spelet kan du trycka på tilde-tangenten ”`” under ESC-tangenten på ditt tangentbord för att öppna konsolmenyn.

Och om du använder en serveruthyrning via Gportal, bör du gå till de grundläggande inställningarna för Gportal och leta efter alternativet ”Adminlist”. Här måste du lägga till ditt 64 Steam ID för verifieringsändamålet. Och om du vill lägga till andra spelare som admin också, bör du lägga till deras Steam 64 ID också. Om du nu undrar hur du kan få Steam-64-ID, kan du använda det här verktyget för att göra det enkelt.

När ID:t har lagts till på Gportal aktiverar du konsolalternativet i spelet från inställningarna och nu kan du komma åt konsolpanelen/adminpanelen för Gportal V Rising-hyrda servrar genom att trycka på ”`”-tangenten.

När du har öppnat konsolen med ”`”-tangenten hittar du en lista över kommandon du kan använda för din dedikerade server eller privata spel. Först måste du skriva ”lista” i konsolen och trycka på enter. Detta kommer att visa dig en lista över kommandon som är tillgängliga för dig.

Vissa av dessa kommandon är relaterade till tweaks, några är relaterade till administratörsprivilegier, och några kan betraktas som fusk. Du måste skriva det kommandonamnet och sedan trycka på ”Mellanslag”-tangenten på ditt tangentbord för att använda dessa kommandon.

Detta ger dig ytterligare alternativ angående dessa kommandon. Vissa kommandon kommer till och med att behöva två parametrar för att köras, så de kan vara lite knepiga.

Till exempel, om du vill använda kommandot ”logdestroyevents” från kommandolistan, kommer det att fråga dig om två parametrar som du kan ange genom att trycka på mellanslag.

Och om du vill sparka en spelare, skriv bara kick och tryck sedan på mellanslagstangenten på tangentbordet, så kommer den automatiskt att visa dig listan över spelare varifrån du kan välja att sparka en spelare. Detsamma gäller för att förbjuda och avbanna spelare på din server.

Administratörskommandon

Adminkommandon i V Rising hjälper dig att hantera din server effektivt. Det finns konsolkommandon som används för att hantera din server.

adminauth – detta kommando låter dig ta kontroll över servern som admin

admindeuth – detta kommando tar bort din kontroll över servern som administratör

AdminOnlyDebugEvents – visar om Debug Events endast är begränsade till administratörer eller inte

kopiera (kommando) – skapar en kopia av utdata från underkommandot

CopyDebugDump – skapar en kopia av utdata från debug dump

CopyPositionDump – skapar en kopia av positionsdump

CreateDebugDump – skapar en kopia av debug dump

CreatPerformanceDump – skapar en prestationsdump

banuser[namn/ip/användar-ID] – blockerar en spelare från servern. Du kan använda namn eller ip eller användar-ID för att blockera.

förbjudna – ger en lista över alla förbjudna spelare på servern

DumpArchetypeInformation (vilket/antal som ska skrivas ut/fullständig information– dumpar arketypinformationen till en fil och en logg

DumpBlobAssetMemoryInfo (Som) – dumpar blob assests minnesavtryck

DumpChunkFragmentation (Which/ExtraDebugging) – dumpar bitarnas fragmenteringstillstånd

DumpComponentMemoryInfo (som) – dumpar fotavtrycket från minnet av den dynamiska bufferten

DumpEntity (World/Entity/Full Dump) – dumpar hela informationen om en given enhet

DumpEntityQueries (som) – dumpar alla entitetsfrågor på servern

DumpEverything (som) – dumpar allt

DumpPrefabGUIDEntities (World/Component/Include Disabled/Include Prefabs) – dumpar information om varje PrefabGuide-enhet på servern

DumpQueryArchetypes (som/OnlyRequired/AlsoLogToConsole) – dumpar all information som rör arketyper

DumpSystemMemory (Which/AlsoLogToConsole) – dumpar systemminnet

GarbageCollectArchetypes (som) – samlar alla tomma arketyper som sopor

gcCollect – kontrollerar sophämtning

JobThreads (Threads) – skaffa eller ställa in antalet jobbtrådar som används av Unity Job System

LogDestroyEvents (som, stat) loggar alla förstörelsehändelser konstant

döda – dödar din vampyr

kick [namn/ip/användar-ID] – sparkar en spelare från servern. Du kan använda namn eller ip eller användar-ID för att sparka.

unban [namn/ip/användar-ID] – ta bort en spelare från servern. Du kan använda namn eller ip eller användar-ID för att avbanna.

Konsolkommandon (Allmänt)

V Stigande konsolkommandon som hjälper dig att ändra inställningar, hitta mer information på servern och optimera spelet. Du kan se alla konsolkommandon i V Rising genom att skriva ”lista” i konsolen, men om du vill veta vad varje kommando gör, kolla in listan nedan.

clanacceptera – accepterar klaninbjudan

hemlig riktning – tackar nej till klaninbjudan

ClearTempBindings – tar bort alla tillfälliga nyckelbindningar som finns för närvarande

claninvit (användar ID) – bjuder in användare till din klan

klanlöv – lämna din klan

ansluta (adress, Lösenord, hamn, eller steamID) – ansluter till given server

DebugViewEnabled (Sann/falsk) – ställer in felsökningsvyn på aktiverad eller inaktiverad

koppla ifrån – kopplar från servern

dölja markören (Sann/falsk) – döljer din muspekare

lista (Frivillig: Kategori) – visar en lista över alla kommandon

listanvändare (OmfattaOsammanhängande) – visar en lista över alla användare på servern

lokalisering (namnavSpråk) – ändrar lokaliseringsspråk till givet språk

Lågkvalitetsatmosfär (Gör det möjligt/inaktivera) – aktivera/avaktivera atmosfär av låg kvalitet

MultiCommand (Kommandon) – låter dig utföra flera kommandon samtidigt (separata kommandon med semikolon)

MätSystemPerformance (Gör det möjligt/inaktivera) – aktiverar/inaktiverar systemprestandamätning

Rörelseoskärpa (Gör det möjligt/inaktivera) – slå på/av rörelseoskärpa

Profilinfo – visar information om den aktuella konsolprofilen

PerformanceTestChunks (HoppaDistans, TestaLäge) – kör en testprestanda för utvalda bitar (eller varje bit)

UtförChunkDefragmentation (Som) – utför defragmentering för alla bitar

PrintActiveSequences – skriver ut aktiva sekvenser

PrintActiveSounds – skriver ut aktiva ljud

PrintAllSequences – skriver ut alla sekvenser

PrintDestroyEvents (Som) – skriver ut alla förstörelsehändelser för den ram som för närvarande är aktiv

PrintDynamicResSettings – skriver ut de dynamiska upplösningsinställningarna som används för närvarande

PrintSunVFXState – skriver ut information relaterad till solens VFC-tillstånd

återanslut – återanslut till servern

SetMipMapLevel – ställer in mipmap-nivån

SetResolution – ställer in upplösningen till ett givet värde

SetSystemEnabled – slå på eller av ett system i världen

StartBuildWallpaper – börjar bygga en tapet

TextureStreamingEnabled – aktivera/diablo texturströmning

TextureStreamingMemoryBudget – tilldela en minnesbudget till texturströmningen

ToggleDebugViewCategory – växla mellan olika felsökningslägen

ToggleObserve – växla observatörsläge

ToggleSetting – växla given inställning

Ta bort UnusedAssets – lossa oanvända tillgångar

använd optimerade frågor – aktivera/avaktivera optimerade frågor

avbinda (Nyckelbindning) – rensar måltangenten

V Rising fusk

Några av konsolkommandona i V Rising fungerar som direkta fusk. Du kan till exempel använda kommandot give för att ge din karaktär vissa objekt eller förstärkningar.

Det finns ett annat intressant kommando du kan använda för att få vissa rustningar och vapen i spelet. Typ giveset kommandot och tryck på blanksteg för att få listan över uppsättningar du kan använda. När du trycker på enter kommer dessa uppsättningar automatiskt att inkluderas i ditt lager.

Det finns några andra kommandon som du kan experimentera med, som att teleportera dig själv till en spelare eller teleportera andra spelare mot dig. Listan nedan visar alla fuskkommandon du kan använda i V Rising.

namnge] – lägger till alla objekt du vill ha till ditt lager. Kan kompletteras ytterligare med kvantitet, t.ex. ge läder 50 kommer att lägga till 50 läder till ditt lager

Givet – liknar kommandot ge men ger dig vapen eller rustningar från specifika uppsättningar

Samla allierade – teleporterar alla allierade till markörens position

GatherAlliesExpectMe – teleporterar alla allierade till din markörs position, exklusive dig själv

Samla alla icke-allierade – teleporterar alla icke-allierade till markörens position

Samla alla spelare – teleporterar alla spelare till markörens position

Samla alla spelare utom mig – teleporterar alla spelare till markörens position, utom dig själv

PlayerTeleport – teleportera dig själv till markörens position

SetAdminLevel (användar-ID, nivå) – tilldela eller ändra administratörsnivån för en användare på servern

TeleportPlayerToMe (användar-ID) – teleporterar spelaren till din nuvarande plats

TeleportPlayerToMousePosition (användar-ID) – teleporterar spelaren till markörens position

TeleportToChunk (koordinater) – teleportera dig själv till de givna koordinaterna

TeleportToNether – teleportera till nätet

TeleportToPlayer (användar-ID) – teleportera dig själv till den aktuella platsen för en given användare

Chattkommandon

Medan V Rising har en fullt fungerande röstchatt om du inte känner för att prata kan du alltid använda textchatten också. Med hjälp av textchatt kan du prata med alla som spelar på din server, oavsett om de är din vän eller en slumpmässig spelare.

Tryck bara på Retur/Enter-tangenten på ditt tangentbord för att öppna chattboxen och skriv vad du vill säga. Genom att trycka på Tab kan du växla mellan lokala och globala chattkanaler. Som namnet antyder är lokal chat för närliggande spelare medan Global chat kan ses av alla på servern.

Om du känner att dessa chattalternativ är begränsade har du också möjlighet att göra det Viska i V Rising eller skicka ett privat meddelande till någon via chattkommandon. Öppna bara chatboxen genom att trycka på Enter och skriv sedan /w följt av namnet på personen du vill viska till.

Om du till exempel vill skicka ett meddelande till en person som heter Dale, skriv bara /w Dale, avsluta ditt meddelande och tryck på Enter igen för att skicka det och bara den specifika personen kommer att kunna läsa det du skickade.

Har du någonsin känt för att sluta med spelet och fortsätta med ditt liv eller bara velat skapa en ny karaktär? Tja, det är så här du kan ta bort din karaktär i V Rising.

FAQ

Hur använder man konsol i V-rising?

Först och främst, gå till huvudinställningarna och aktivera konsolen i V Rising. Nu för att få tillgång till konsolmenyn måste du hitta tilde-tangenten under ESC-tangenten på tangentbordet och sedan trycka på den.

Vad gör kommandot V rising i League of Legends?

Vi ser att kommandot i V Rising är relaterat till följande tre kategorier: Det låter dig ha ett rustningsset och andra vapen som du föredrar. Du kan sparka vilken spelare som helst från servern. Det låter dig blockera alla spelare från servern. Det hjälper dig att få en lista över alla förbjudna spelare på servern.

Vilka är kommandona för privat server i V stigande?

Dessa kommandon är mer baserade på din interaktion med andra spelare och din relation med dem och klanerna på din privata server i V Rising. Det finns många kommandon, till exempel: Adminauth-kommandot ger adminstatus. Admineauth-kommandot tar bort adminstatus.

Hur aktiverar jag admin-kommandon i V stigande?

Det är relativt mycket enkelt att aktivera admin-kommandon i V Rising. En sak att komma ihåg är att du inte bara kan aktivera några kommandon på en offentlig server. Du måste skapa en privat server där du har administratörsbehörighet, så du använder dessa administratörskommandon. Du kan få administratörsbehörigheter på den privata servern genom att följa dessa steg.

Hur använder jag konsolen i gportal V rising?

När ID:t har lagts till på Gportal aktiverar du konsolalternativet i spelet från inställningarna och nu kan du komma åt konsolpanelen/adminpanelen för Gportal V Rising-hyrda servrar genom att trycka på ”`”-tangenten. När du har öppnat konsolen med ”`”-tangenten hittar du en lista med kommandon som du kan använda för din dedikerade server eller privata spel.

Hur använder man konsolkommandon i V stigande?

För att använda konsolkommandon i V Rising måste spelare först aktivera konsolen. Steg 2: Pausa spelet och gå till fliken Allmänt under Alternativ. Steg 4: Avbryt spelet och tryck på `-knappen för att öppna konsolen. Steg 5: Skriv adminauth och tryck på enter. Denna process gör det möjligt för spelare att använda konsolkommandon.

Varför lade riot till ytterligare två drakar i League of Legends?

Vissa drakar, som den Infernaliska, kan i hög grad påverka spelets gång, så det är alltid bra att ha det. Utöver detta lade Riot Games till ytterligare två drakar 2021 som en del av försäsongen 2022. I en video erkände de att dessa är ännu mer inflytelserika än de tidigare. Och det visade sig vara sant.

Går guiderna över de nyaste mästarna?

Oroa dig inte, våra guider går igenom de nyaste mästarna, såväl som äldre, och ger dig en djupgående titt på de bästa byggen och guiderna. Åh, och om du bara är nyfiken på League of Legends har vi några nybörjarguider också. Gå med GRATIS och få exklusiva förmåner! LoL Patch Schema 2022 | När är nästa patchuppdatering?

Hur bemästrar man kontrollerna i League of Legends?

Att bemästra kontrollerna till en grad som du intuitivt använder förmågor förbättrar spelet avsevärt. Det är därför det är bra att bekanta sig med de anpassade kontrollerna och, om det behövs, anpassa dem efter dina egna preferenser i spelinställningarna. Klicka på RMB någonstans på kartan för att flytta runt din mästare. Detsamma står för standard attack.

Vad är League of Legends-utmaningar och hur fungerar de?

Som Riot Games sa, utmaningar är här för att ge League of Legends-spelare meningsfulla framsteg förutom den rankade stegen. Expertis, Teamwork & Strategy, Fantasi, Veterancy och Collection är de fem kategorierna av utmaningar och de kan variera från järn till Challenger.

Hur kommer man till konsolmenyn i gportal?

Nu för att få tillgång till konsolmenyn måste du hitta tilde-tangenten under ESC-tangenten på tangentbordet och sedan trycka på den. Du skulle möta ett litet hinder om du använder servern som hyra, men oroa dig inte, öppna bara de grundläggande inställningarna för Gportal och klicka på administratörslistan.

Vilka är grottor i V reser sig?

Grottor som mest är kända som Cave Passages i V Rising gör det möjligt för spelarna att resa snabbare över kartan. De har ingångar med vilka spelare har en kort interaktion och går ut där de lämnar grottan. Spelare går in genom startpunkten och hamnar i en annan region i världen när de lämnar.

Hur bygger man en bas i V stigande?

För att komma igång med att bygga basen i V Rising bör spelare alltid se till att bygga i områden som är väl gömda och borta från solljus. På så sätt kommer spelare inte att kunna hitta din bas, och den kommer att förbli väl skyddad. Efter att ha säkerställt din position, börja rensa vegetation, träd och allt som är onödigt.

Vilka är färdigheterna i V stigande?

Det finns 5 olika grupper av färdigheter i V Rising: Blood, Unholy, Illusion, Chaos och Frost. Du kan kombinera färdigheter från olika grupper för att göra din egen konstruktion. För att låsa upp dessa färdigheter måste du slå olika V Blood-bossar som du hittar i världen. Fokusera i första hand på livsstöld och självläkning.

Gamerdo - Videospielnachrichten, Anleitungen, exemplarische Vorgehensweisen, Rezensionen und Kultur